Med anledning av att ett antal felmärkta produkter från This Is Nuts har sålts på Matsmart vill vi förtydliga vissa omständigheter runt vår datummärkning. Förra året producerade vi ett antal varor som råkade få fel batchnummer och bäst före-datum i vår produktion. Varorna märktes därför om av en underleverantör, som dock gjorde ett bristfälligt jobb. Eftersom varorna var ommärkta kunde de inte säljas genom våra vanliga kanaler, trots att bäst före-datum inte passerats och att de var fullt ätbara. Istället sålde vi dem till Matsmart, som specialiserar sig på att minska matsvinnet genom att sälja varor som i många fall annars måste slängas.

Tyvärr brast vi i vår kommunikation till Matsmart angående den defekta etiketteringen och tar på oss fullt ansvar för att märkningen kan ha uppfattats som vilseledande. Vi har också informerat vårt certifieringsorgan Kiwa Livsmedelscertifiering om att vissa av våra produkter brister i märkningen och finns på marknaden för försäljning genom Matsmart.

Vi vill försäkra Matsmarts kunder om att det bäst före-datum som står på etiketten är det som är korrekt och att det inte är något som helst fel på produkternas kvalitet. Det går i regel också alldeles utmärkt att äta våra produkter efter att bäst före-datumet har passerats. Vi är tacksamma över vårt samarbete med Matsmart och är ledsna för situationen som uppstått. Det var inte vår mening att orsaka förvirring eller misstro mot vare sig Matsmart eller vårt eget varumärke.

Om du har några frågor angående vår märkning är du välkommen att höra av dig till oss på info@thisisnuts.co.

This Is Nuts Big Boy Cashews